Brojevi telefona: +381 11 242 00 58; +381 11 408 92 34
Lekari

Naš medicinski tim

Kardiologija

Prof. dr. Ljiljana Jovović

Dr Milisav Tomović

Dr Dejan Kojić

Dr Ivana Jovanović

Dr Goran Lončar

Dr Marina Ostojić

Endokrinologija

Prof. dr. Srđan Popović

Prof. dr. Zoran Anđelković

Gastroenterologija

Prof. dr. Dragan Tomić

Dr Predrag Dugalić

Hematologija

Prof. dr. Ljilja Tukić

Prof. dr. Dragana Stamatović

Reumatologija

Doc. dr. Gorica Ristić

Konsultacije iz vaskularne hirurgije

Prof. dr. Božina Radević

Prof. dr. Goran Vučurević

Radiologija

Dr Jasenka Grebenarević

Ljiljana Jovovic
Prof. dr. Ljiljana Jovović